PWiK we Wrześni

Wodocig MareckiGmina Września - gmina w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim. Powierzchnia 222 km2, ludność 44 tys. mieszkańców. Stolicą gminy jest miasto Września.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni sp. z o.o. powstało w dniu 14 grudnia 1993 roku z przekształcenie spółki komunalnej, w celu zbiorowego zapotrzebowania mieszkańców Gminy w zakresie dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Jedynym udziałowcem Spółki jest miasto Września.

Na zamówienie PWiK we Wrześni wdrożony został system GIS do zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi (w zakresie kanalizacji sanitarnej jak i ogólnospławnej), oparty o najnowszą wersję Quantum GIS  oraz  PostgreSQL. Dzięki współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Geodezji i Kartografii we Wrześni, z zasobu numerycznego gminy pozyskane zostały dane o sieciach uzbrojenia terenu, katastru nieruchomości oraz warstwy sytuacyjne, które zasiliły system GIS Przedsiębiorstwa. Ponadto zapewniono obsługę rastrów map zasadniczych z archiwum Spółki. Integralną częścią wdrożenia było stworzenie systemu do okresowego aktualizowania danych pozyskiwanych z PODGiK we Wrześni (za pomocą określonych formatów danych) w pełnym zakresie mapy numerycznej, wraz z narzędziami do integracji baz danych PWiK i PODGiK w zakresie sieci wod-kan.

Czytaj więcej: PWiK we Wrześni

MWiO w Grudziądzu

Wodocig MareckiGrudziądz - miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim, położone nad Wisłą. Powierzchnia 58 km2, ludność 100 tys. mieszkańców.

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu to przedsiębiorstwo o 115 letniej historii. Od 1899 roku firma służy społeczeństwu Grudziądza jak i ochronie jego naturalnego środowiska, zasilając w wodę oraz odbierając i oczyszczając ścieki, nie tylko z obszaru miasta, ale również z rejonu gminy. Głównym udziałowcem Spółki jest miasto Grudziądz.

W związku z budową modelu hydraulicznego sieci wodociągowej miasta Grudziądz, wdrożony został system do zarządzania oraz administracji szkieletem sieci wodociągowej oraz pozostałymi danymi, niezbędnymi do komputerowych symulacji sieci wodociągowej. Wykorzystanie otwartego oprogramowania QGIS oraz centralizacja serwera bazodanowego PostgreSQL, przechowującego wszystkie potrzebne dane, umożliwiło udostępnienie systemu szerokiemu gronu specjalistów Spółki MWiO, co usprawniło proces pozyskiwania i weryfikacji danych o sieci wodociągowej. Do przeprowadzania obliczeń hydraulicznych zastosowany został program EPANET, którego zadaniem jest reprezentacja wyników, na podstawie danych gromadzonych przez pracowników Przedsiębiorstwa w przygotowanej w tym celu bazie danych. Ponadto integracja z systemem GIS Spółki umożliwiła dokładne odwzorowanie szkieletu sieci wodociągowej, a połączenie systemu z bazą bilingu pozwala na aktualizację zużyć wody w modelu na podstawie danych o jej sprzedaży.

Czytaj więcej: MWiO w Grudziądzu

PIK w Pszczynie

Wodocig MareckiGmina Pszczyna - gmina w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim. Powierzchnia 174 km2, ludność 51 tys. mieszkańców. Stolicą gminy jest miasto Pszczyna.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Pszczynie powołane zostało w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Pszczyna w zakresie dostarczania ciepła, wody, odbioru i oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami oraz innych usług komunalnych. Spółka działa od 1 stycznia 1995 roku. Właścicielem całości udziałów jest Gmina Pszczyna.

Na zamówienie Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej wdrożony został system GIS do zarządzania sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi oraz ciepłowniczymi, oparty o najnowszą wersję Quantum GIS  oraz  PostgreSQL. Dzięki współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Geodezji i Kartografii w Pszczynie, z zasobu numerycznego gminy pozyskane zostały dane o sieciach uzbrojenia terenu, katastru nieruchomości oraz warstwy sytuacyjne, które zasiliły system GIS Przedsiębiorstwa. Ponadto zapewniono obsługę rastrów map zasadniczych poprzez usługę WMS. Integralną częścią wdrożenia było stworzenie aplikacji do okresowego aktualizowania danych pozyskiwanych z PODGiK w Pszczynie (za pomocą określonych formatów danych) w pełnym zakresie mapy numerycznej.

Czytaj więcej: PIK w Pszczynie

Wodociąg Marecki

Wodocig MareckiMarki - miasto położone w powiecie wołomińskim, w woj. mazowieckim, w aglomeracji warszawskiej na północny wschód od Warszawy. Powierzchnia - 26 km2, ludność ~ 27 tys. mieszkańców.

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której właścicielem w 100% jest Miasto Marki. Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą 15 lutego 1999 roku otrzymując od Gminy Miasta Marki niezbędny majątek pozwalający na ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucję wody w obszarze miasta Marki.

Na potrzebę Wodociągów Mareckich wykonany został system GIS zintegrowany z modelem hydraulicznym sieci wodociągowej oraz z bazą sprzedaży wody. Dzięki możliwości pozyskiwania danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, system GIS został zasilony danymi katastralnymi (działki i budynki) oraz geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Konstrukcja bazodanowa zapewnia, iż najnowsze dane z PODGiK są automatycznie importowane na serwer GIS, gdzie są zapisywane zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Takie rozwiązanie umożliwia paszportyzację infrastruktury wod.-kan. bez konieczności aktualizacji geometrii sieci, która wykonywana jest w Ośrodku Geodezyjnym.

Czytaj więcej: Wodociąg Marecki

ZGKiM w Pszowie

ZGKiM w PszowiePszów - miasto w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim. Powierzchnia - 20 km2, ludność ~ 14 tys. mieszkańców.

Na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, będącym eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ogólnospławnej, wykonany został system GIS do zarządzania w/w infrastrukturą.

W ramach projektu pozyskano rastry map zasadniczych z PODGiK w Wodzisławiu Śl. (układ SG-ROW), które po kalibracji i transformacji do docelowego układu współrzędnych, posłużyły jako podstawa do digitalizacji uzbrojenia kanalizacyjnego na terenie miasta.

W ramach projektu zinwentaryzowano i opisano 60 km sieci kanalizacyjnych. Dodatkowo baza danych została uzupełniona o kataster nieruchomości (działki oraz budynki). System GIS został wdrożony na istniejącym serwerze przedsiębiorstwa, na którym zainstalowano bazę danych PostgreSQL (wraz z PostGIS) oraz stworzono odpowiednią architekturę projektu, udostępniając go wszystkim komputerom w sieci LAN.

Czytaj więcej: ZGKiM w Pszowie

Atmoterm S.A.

Atmoterm S.A.Atmoterm S.A. w Opolu specjalizuje się w tworzeniu profesjonalnych komputerowych systemów zarządzania informacjami środowiskowymi oraz w inżynierii środowiska.
W ramach projektu "Wysoko wykwalifikowana kadra czynnikiem rozwoju opolskich MŚP", którego beneficjentem był Atmoterm S.A w Opolu, dokonano:

"Wdrożenia systemu informacji przestrzennej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych GIS rozprowadzanych na licencji Open Source (OSS) z wykorzystaniem:
•    systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych PostgreSQL,
•    aplikacji Quantum GIS."

Celem projektu było stworzenie systemu informacji przestrzennej GIS w strukturze przedsiębiorstwa, umożliwiającego zarządzanie danymi przestrzennymi powstałymi w trakcie wykonywania prac i udostępnienie ich w ramach wewnętrznej sieci LAN. Umożliwiło to uprawnionym pracownikom na korzystanie z systemu GIS, zarządzanie centralnie gromadzonymi informacjami w bazie danych, tworzenie nowych projektów, edycji danych, oraz przeprowadzania analiz przestrzennych, stosownie do potrzeb.

Czytaj więcej: Atmoterm S.A.

20.04.2019 WodNET - Wszelkie prawa zastrzeżone.
RDC:
Używamy plików cookies oraz podobnych technologii w celach m.in. świadczenia usług, statystyk, itp. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Akceptuj - Odrzuć